„Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udziela rekomendacji
Studiu Profilaktyki Społecznej na podstawie dotychczasowej pozytywnej współpracy.(…)"

Alkohol w rodzinie. Jak radzić sobie z piciem swoich bliskich

Publikacja omawia konsekwencje długotrwałego nadużywania alkoholu dla rodziny.

Odpowiada na pytania, jakie działania są efektywne w radzeniu sobie z piciem osoby bliskiej a jakie nie przyniosą oczekiwanych rezultatów.

Zachęca członów rodziny osoby pijącej do przyjęcia pomocy w sytuacji, gdy samodzielne próby wpływania na zmianę̨ zachowania osoby pijącej nie przynoszą̨ rezultatu.

Publikacja zaadresowana jest do członków rodziny osoby pijącej i powinna zostać przekazana do placówek leczenie odwykowego, ośrodków pomocy społecznej, punktów informacyjno - konsultacyjnych itp.

Powinna być także dostępna dla rodzin podczas rozmów z gminną komisją w procedurze zobowiązania do leczenia odwykowego.


Jak skutecznie przestrzegać prawa i nie sprzedawać alkoholu nieletnim.
Poradnik dla przedsiębiorców

Broszura adresowana jest do sprzedawców napojów alkoholowych, ale także do tych wszystkich osób, które odpowiadają w gminach za ograniczanie dostępności alkoholu osobom niepełnoletnim.

Polskie prawo zakazuje sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18-go roku życia.

  • Jak przestrzegać́ prawa?
  • Jak rozpoznawać́ wiek młodych klientów?
  • Jak odmawiać́ sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim?

Broszura zawiera praktyczne wskazówki ułatwiające sprzedawcom przestrzeganie prawa.

Publikacja powinna zostać przekazana do każdego punktu sprzedaży napojów alkoholowych dla każdego sprzedawcy!

Może zostać wysłana do przedsiębiorców lub przekazywana podczas kontroli punktów sprzedaży.

Jak wspierać abstynencję dziecka - poradnik dla rodziców

Broszura adresowana jest do sprzedawców napojów alkoholowych, ale także do tych wszystkich osób, które odpowiadają w gminach za ograniczanie dostępności alkoholu osobom niepełnoletnim.

Polskie prawo zakazuje sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18-go roku życia.

  • Jak przestrzegać́ prawa?
  • Jak rozpoznawać́ wiek młodych klientów?
  • Jak odmawiać́ sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim?

Broszura zawiera praktyczne wskazówki ułatwiające sprzedawcom przestrzeganie prawa.

Publikacja powinna zostać przekazana do każdego punktu sprzedaży napojów alkoholowych dla każdego sprzedawcy!

Może zostać wysłana do przedsiębiorców lub przekazywana podczas kontroli punktów sprzedaży.