„Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udziela rekomendacji
Studiu Profilaktyki Społecznej na podstawie dotychczasowej pozytywnej współpracy.(…)"

Bądź pierwszy i zgłoś się do kampanii!

Pobierz zgłoszenie przystąpienia do kampanii