„Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udziela rekomendacji
Studiu Profilaktyki Społecznej na podstawie dotychczasowej pozytywnej współpracy.(…)"

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego.
Poradnik dla rodzin i instytucji

"Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego. Poradnik dla rodzin i instytucji”.

To jedyna broszura na rynku uwzględniająca realizację procedury po wprowadzeniu zmian ustawowych.

Pozwala lepiej zrozumieć rodzinom czym jest procedura, jak przebiega i jakie są jej ograniczenia.

Powinna być przekazana wnioskodawcom podczas rozmowy z gminną komisją. Nie zawsze rodziny, które wnioskują o zobowiązanie, ze względu na stres, są w stanie zapamiętać wszystkie informacje przekazane podczas rozmowy z komisją, a broszura porządkuje informacje i można zawsze do niej sięgnąć.