„Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udziela rekomendacji
Studiu Profilaktyki Społecznej na podstawie dotychczasowej pozytywnej współpracy.(…)"

Ochronić się przed przemocą - poradnik dla osób krzywdzonych

Broszura adresowana jest do osób, które są doświadczają przemocy domowej.

W sposób przystępny opisuje zjawisko przemocy i mechanizmy psychologiczne utrudniające wyjście z krzywdzącego związku.

Lepsze rozumienie zjawiska przemocy może zmotywować osoby krzywdzone do poszukiwania pomocy i ochrony siebie i swojej rodziny.

Broszura powinna być dostępna w każdym miejscu, do którego mogą trafić ofiary przemocy: ośrodki pomocy społecznej, komisariaty policji, sądy, punkty informacyjno-konsultacyjne i inne miejsca użyteczności publicznej.

Publikacja powinna być przekazana także po spotkaniu z grupą roboczą i po rozmowie z gminną komisją w procedurze zobowiązania do leczenia odwykowego, ponieważ bardzo często członkowie rodziny inicjujący procedurę doświadczają także przemocy ze strony osoby uzależnionej.

Procedura "Niebieskie Karty" i inne przepisy prawne - informator dla ofiar i świadków przemocy

Publikacja adresowana jest do osób doznających przemocy w rodzinie oraz świadków przemocy.

Stanowi zbiór podstawowych informacji na temat realizacji procedury "Niebieskie Karty" i wybranych prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Prezentuje podstawowe narzędzia prawne służące ochronie osób dorosłych i dzieci przed krzywdzeniem.

Zawarte w broszurze informacje są swoistym przewodnikiem po obowiązujących przepisach prawnych, który pozwala te przepisy lepiej zrozumieć i wykorzystać w celu zatrzymania przemocy i poprawy sytuacji osób krzywdzonych przez najbliższych.

Broszura powinna być dostępna w każdym miejscu, do którego mogą trafić ofiary przemocy domowej i świadkowie: ośrodki pomocy społecznej, komisariaty policji, sądy, punkty informacyjno-konsultacyjne i inne miejsca użyteczności publicznej.

Publikacja powinna być przekazana także po spotkaniu z grupą roboczą i po rozmowie z gminną komisją w procedurze zobowiązania do leczenia odwykowego.