„Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udziela rekomendacji
Studiu Profilaktyki Społecznej na podstawie dotychczasowej pozytywnej współpracy.(…)"

Zaufała nam również PARPA, powierzając nam działania z zakresu specjalistycznej edukacji publicznej w ramach ogłaszanych konkursów w ramach Narodowego Programu Zdrowia - realizowaliśmy m.in. działania edukacyjne wśród lekarzy oraz projekty zaadresowane do pacjentów placówek odwykowych i pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej.

„Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udziela rekomendacji Studiu Profilaktyki Społecznej na podstawie dotychczasowej pozytywnej współpracy.(…)"